Een toekomst voor het kind met sikkelcelziekte.

Genezing zonder bijwerkingen!


Team: Dr. Frans J. Smiers, Dr. Alex Mohseny, Prof. dr. A. Lankester
LUMC i.s.m. SCORE (Sickle Cell Outcome Research) onderzoekers Nederland
Voor kinderen met sikkelcelziekte is beenmergtransplantatie, ook wel genoemd stamceltransplantatie, momenteel de enige kans op genezing. Om een stamceltransplantatie succesvol en met zo min mogelijk bijwerkingen uit te voeren is een passende donor noodzakelijk. Dit kan bij kinderen een volledig passende familiedonor zijn of tegenwoordig ook een familielid die voor de helft passend is, een zogenaamde haplotransplantatie. Vaak zijn er toch nog veel bijwerkingen, waarvan de patient veel en lang last kan hebben.

Dit door het Sikkelcelfonds gesteunde onderzoek, bestaat uit twee delen.
  • Het eerste deel vindt plaats in het laboratorium. In het laboratorium willen we de chemotherapie en afweer onderdrukkende medicijnen die rondom een stamceltransplantatie worden gegeven verbeteren zonder dat de werking ervan minder goed wordt.
  • In het tweede deel zal de voorlichting die door het transplantatie behandelteam wordt gegeven, als ook het besluitvormingsproces rondom een stamceltransplantatie, worden bestudeerd en verbeterd. 
Het onderzoek zal de komende zes jaar uitgevoerd worden. Om dit mogelijk te maken is dringend geld nodig. Met uw bijdrage hopen wij zoveel mogelijk kinderen met sikkelcelziekte zonder bijwerkingen door het proces van een stamceltransplantatie heen te loodsen.

Dr. Frans Smiers, Dr. Alex Mohseny en Prof. dr. Arjan Lankester zijn kinder-hematologen en transplantatie artsen en immunologen gespecialiseerd in transplantaties bij kinderen. In de afgelopen 20 jaar, hebben zij met hun behandelteam en wetenschappers veel onderzoek gedaan naar stamceltransplantaties bij kinderen, en naar kinderen met sikkelcelziekte in het bijzonder.

Crowdfunders

130

Opbrengst

€ 65.000

Doel

€ 500.000,-